262

พิษณุโลก บรรยากาศวันแรกลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อยขอบคุณรัฐบาลช่วยเหลือ

วันที่ 5 กันยายน 2565 บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ณ บริเวณจุดให้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก ซึ่งได้เปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน ได้มีพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งรายเก่า และรายใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดินทางนำเอกสาร หลักฐาน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มายืนรอเพื่อที่จะลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเวลา 08.00 น.

นายกิติกร พฤกษะวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ลงพื้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก และ สาขาสิงหวัฒน์ โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ซึงเป็นนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ ที่ยังไม่มีงานทำมาประจำจุดให้บริการเป็นเวลา 45 วัน ซึ่งได้มีการแบ่งจุด รับเอกสาร รับบัตรคิว มีจุดกรอกเอกสาร จุดพักคอย โต๊ะให้คำปรึกษาตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะนำไปยื่นให้กับทาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ให้กับพี่น้องประชาชน

นายชัยรัตน์ เนียมใบ ประชาชนรายใหม่ ที่มาลงทะเบียน บอกว่าวันนี้ก็ได้เตรียมเอกสาร หลักฐาน บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดธนาคารมาพร้อมแล้วตอนแรกคิดว่าการลงทะเบียนจะยุ่งยากแต่ทางธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่มาคอบบริการให้คำแนะนำ การลงทะเบียนให้ ซึ่งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ เป็นโครงการที่ดีขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ อย่างน้อยจะได้จุนเจือครอบครัว ได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้มาก เช่น นำไปซื้อข้าวสาร และของจำเป็นที่ต้องใช้ในครัวเรือน

นางสมจิตร พันธ์กมลศิลป์ คลังจังหวัดพิษณุโลก รอบแรก ตั้งแต่ปี 2559 – 2565 ในส่วนของ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเดิมประมาณ 190,000 คน ซึ่งการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบใหม่ นี้ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

โดยทางจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจุดรับลงทะเบียน วัน เวลา ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ สามารถลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.จนถึงวันที่ 19 ต.ค.2565