154

เด้งฟ้าผ่า ผกก.เมืองเชียงราย เซ่นผับดังเปิดให้เด็กอายุต่ำวกว่า 20 ปี เข้ากว่า 300 คน

วันที่ 3 กันยายน 2565 ผู้จัดการรายงานว่า กรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าทำการตรวจค้นร้านพาคลับ และได้ตรวจสอบบัตรประชาชน ของนักเที่ยว พบเป็นบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 325 คน ในจำนวนนี้มีเด็กอายุต่ำสุดเพียง 16 ปี และผู้ไม่พกบัตรประชาชน อีกจำนวน 50 คน

ล่าสุด ทาง พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย ได้มีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เลขที่ 864/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยมีเนื้อหาว่า “ด้วยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565ต่อเนื่องวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 02.15 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าทำการตรวจค้นร้าน พาคลับ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และได้พบบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวนมากถึง 325 คน ในจํานวนนี้มีเด็กอายุต่ำสุดเพียง 16 ปี และผู้ไม่พกบัตรฯ อีกจำนวน 50 คน

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 15 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ ข้าราชการตำรวจ ไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ข้อ 8 จึงให้ พันตำรวจเอกกิตติพงษ์ สุขวัฒนพันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดย ขาดจากตำแหน่งเดิม

ทั้งนี้ให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ที่กำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติและควบคุมความประพฤติตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่งกรมตำรวจที่ 1232/2537 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2537 โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค่าสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565”