พะเยา ไฟยังไหม้ป่าต่อเนื่อง ค่าฝุ่นละอองสูง

วันที่ 30 เมษายน 2562 สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาช่วงเช้าจนถึงหัวค่ำอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูง 38 -39 องศา สภาพท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควันเนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าวทำให้เกิดไฟไหม้ป่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยฉะเพราะพื้นที่ป่าและภูเขา ยังเกิดไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง


สำหรับสถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นกระจายไปทั่วบริเวณ ซึ่งไฟไหม้ป่าขึ้นที่ บริเวณชายป่า ใกล้เขาดอยหลวงหมู่ 8 บ้านต๊ำกลาง ตำบลบ้านต๊ำอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไฟป่าลุกไหม้กระจาย เป็นจุดจุด โดยชาวบ้าน ร่วมกับอาสาสมัครดับไฟป่า เข้าทำการดับไฟฟ้าที่ลุกไหมและทำแนวกันไห้เพื่อไม่ให้ลุกลามพื้นที่การเกษตรชาวบ้าน ทำให้พื้นที่ป่าถูกไฟป่าเผาเสียหายกว่า 100 ไร่


และในพื้ที่ ต.แม่กาเกิดไฟไหม้ป่าบริเวณสวนป่าสัก หมู่16 ต.แม่กา อ.เมือง พะยา ใกล้ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่กา ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่นาเรือ อบต.จำป่าหวาย เทศบาลเมืองพะเยา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานำรถน้ำเข้าทำการดับไฟป่าไว้ได้ และยังพบว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยายังพบจุด เกิดความร้อน Hotspot จำนวน 25 จุดกระจายทั่วจังหวัด

จึงทำให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มขึ้นจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ