พะเยา ร้องศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือ ปัญหาต้นทุนการผลิตใบยาสูบ

126

พะเยา ร้องศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือ ปัญหาต้นทุนการผลิตใบยาสูบ


วันนี่ 31 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ อ.ปง จ.พะเยา ประมาณ 60 คน นำโดยนายสุระ พิมสาร  เดินทางมายื่นหนังสือต่อ ศูนย์ดำรงธรรม อ.ปง เพื่อขอรับความช่วยเหลือ จากปัญหาต้นทุนการผลิตใบยาสูบที่เพิ่มสูงขึ้น โดยขอให้การยาสูบแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือปัจจัยการผลิตยาสูบที่เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง และชะลอการการลดโควตาการรับซื้อ ใบยาสูบพันธ์เวอร์จิเนีย สำหรับฤดูการผลิต 2565/66


โดยมีนายอัฒชัย เอื้อหยิ่งศักดิ์ ปลัดอำเภอปง เป็นผู้รับเรื่องพร้อมชี้แจงจะนำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อประสานไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือต่อไป