พิษณุโลก นอภ.-ทหาร นพค.34-ประชาชนร่วม ปล่อยปลาสวาย 2 ตันและปลูกป่า

163

พิษณุโลก นอภ.-ทหาร นพค.34-ประชาชนร่วม ปล่อยปลาสวาย 2 ตันและปลูกป่า

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ, ทหารจากหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.)34 กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพไทย, ข้าราชการอบต.บ้านดงและจิตอาสาพระราชทานเดินทางมาที่ บึงนาหล่ม บ้านนาหล่ม.บ้านดง .ชาติตระการ .พิษณุโลก เพื่อปล่อยปลาจำนวน 2 ตัน ขนาดปลาสวาย 500 กรัม หรือ จำนวน 4 พันตัว พร้อมกับร่วมปลูกป่า ฟื้นฟู พื้นที่สีเขียว.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู บึงหนาหล่มหนองตะเข้หน้วยซำตอน .บ้านดง

หลังจากที่ กำลังพลจาก ทหาร นพค.34 ดำเนินการขุดบึงขนาด กว้าง 210-647 เมตรยาว 1,300 เมตร ความจุ 2,075,000 ลูกบาศ์กเมตร ซึ่งดำเนินการภายใต้งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างแล้วเสร็จเมื่อ 31 พฤษภาคม 65 และมอบให้ประชาชนเป็นสระสาธารณะประโยชน์ต่อไป

การปลูกป่า/ปล่อยปลาครั้งในเดือนสิงหาคมนี้ ถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวาระอันเป็นศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เหล่าบรรดาจิตอาสาจึงปลูกป่า ฟื้นฟู พื้นที่สีเขียวรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไฮไลท์ของงาน คือ การปล่อยปลาขนาดใหญ่ น้ำหนักครึ่งกิโลกรัมต่อตัว จำนวน 2 ตันหรือคิดเป็น 4,000 ตัว ถูกปล่อยจากบรรทุกท้ายรถน้ำที่อัดออกซิเจนจำนวน 3 คันไว้ เพื่อปล่อยลงบึงนาหล่ม สร้างความตื่นเต้นให้แก่ชาวบ้านเนื่องจากขนาดปลาสวายกำลังน่านำไปปรุงอาหาร ซึ่งการปล่อยนาครั้งนี้ เรียกได้ว่าสร้างแหล่งอาหารแก่ชาวบ้านทันที