998

              สิ้น “กูรู” พ่อค้าภูธร
           “วิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ”

การสูญเสียนายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานหอการค้าไทย และประธานพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ หอการค้าไทย ด้วยวัยเพียง 73 ปี นอกจากนำความเศร้าโศกมาสู่ครอบครัวและญาติ ตลอดจนนักธุรกิจแล้ว นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงแต่ทรงคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก แต่ยังได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจระดับประเทศเป็นอย่างมากด้วย

เนื่องจากเป็นพ่อค้าภูธรที่มีองค์ความรู้ ความสามารถ และมีความรอบรู้เอาใจใส่ต่อภาครวมของเศรษฐกิจมหภาคเป็นอย่างมาก จึงได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นกรรมการ และได้รับตำแหน่งทางสังคมมากมาย รวมทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร สมาคม สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายวิโรจน์มักจะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา นับว่าเป็นบุคคลที่ทุ่มเทการทำหน้าที่เพื่อสังคมในองค์กรต่าง ๆ หลายด้าน

ในปี 2530 นายวิโรจน์ นั่งเก้าอี้เลขาธิการหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรุจน์ เตชาชาญ ผู้ล่วงลับ ดำรงตำแหน่งประธานหอการจังหวัดพิษณุโลก ณ เวลานั้น หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นหนึ่งในหอการค้าจังหวัดที่มีบทบาทโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับจากมวลสมาชิก และเป็นดาวรุ่งของหอการค้าจังหวัดในระดับประเทศ

หอการค้าจังหวัดพิษณุโลกได้แสดงบทบาทของกลุ่มพ่อค้าภูธร ต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด) โดยได้เสนอให้มีการยกเลิกเส้นทางวันเวย์ภายในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกและพ่อค้าในพื้นที่ว่าการกำหนดเส้นทางเช่นนั้นทำให้เศรษฐกิจเสียหาย แต่ฝ่ายราชการกลับปฏิเสธและเมินเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าว

จนกระทั่ง นายรุจน์ เตชาชาญ ได้นำคณะกรรมการหอฯ จำนวน 16 คน วอคเอาท์ (WOLK OUT) และลาออกจาก กรอ.จังหวัด ต่อมาวันเวย์ถูกยกเลิกไป หอการค้าฯ จึงเป็นผู้กำชัยในที่สุด

ภายหลังนายสิงห์ พงษ์สุทธิ์ เจ้าของโรงงานพิษณุโลกแก๊ส ผู้ซึ่งได้ก้าวขึ้นตำรงตำแหน่งประธานหอฯ 2 สมัย ระหว่างปี 2533-2537 หมดวาระลง สมาชิกได้มอบความไว้วางใจเลือก นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ โดยมีนายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล ผู้ล่วงลับ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก นั่งเก้าอี้เลขาธิการหอการค้าฯ

ทั้งนายสิงห์และนายวิโรจน์ ล้วนเป็นกำลังสำคัญร่วมกับนายรุจน์ เตชาชาญและบุคคลต่างๆ อาทิ นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล เป็นต้น ในการขับเคลื่อนบุกเบิกหอฯ พิษณุโลก ได้ร่วมกิจกรรมกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นถึงการแสดงศักยภาพของภาคเอกชนในวงกว้าง จนอาจนับได้ว่าเวลานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของหอฯ พิษณุโลกอย่างแท้จริง นายวิโรจน์จึงนับว่าเป็นผู้คลุกคลีกับหอการค้ามาโดยตลอด

ขณะที่นายวิโรจน์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ช่วงปี 2530- 2531 เคยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานประสานหอการค้า NIDA ไปดูงานและสัมมนาที่สถาบันการจัดการองค์กรเอเชีย ประเทศปากีสถาน ในฐานะที่หอฯ พิษณุโลก มีผลงานจัดทำ “โครงการดีเด่น 1 ใน 6” ของประเทศ

นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และเป็นนักเรียนทุนเอเอฟเอส (AFS) จบเศรษฐศาลตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเรียนถูกคัดเลือกให้เรียนภาคภาษาอังกฤษ และได้รับรางวัลเหรียญเรียนดี 3 ปีติดต่อกัน เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดพิษณุโลก และดำรงตำแหน่งรองประธานสภาจังหวัด ระหว่างปี 2518-2523

ปัจจุบันเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดช้างโชคชัย เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่ายไฟฉายและหลอดไฟพานาโซนิค ครอบคลุม 8 จังหวัด คือ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และอุตรดิตถ์

สถานะครอบครัว นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ สมรสกับนางศศิธร จิรัฐิติกาลโชติ สกุลเดิม “วิศวชัยวัฒน์” มีบุตร-ธิดา จำนวน 5 คน

1. นางสาวเมธาวินี จิรัฐิติกาลโชติ ประกอบธุรกิจส่วน หจก. ช้างโชคชัย
2. ผศ. พญ. อภิรดี จิรัฐิติกาลโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. นางสาวกัลยาณี จิรัฐิติกาลโชติ ประกอบธุรกิจส่วน หจก. ช้างโชคชัย
4. ดร. อมรรัตน์ จิรัฐิติกาลโชติ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
5. ดร. วิศิษฎ์ จิรัฐิติกาลโชติ พนักงานบริษัท เครือโภคภัณฑ์ จำกัด

ในวาระสุดท้ายของชีวิตนายวิโรจน์ ผู้ซึ่งเคยสร้างสมต่อสังคมและเสียสละมาอย่างยาวนาน จงเป็นคารวะปัจจัยแห่งเนื้อนาบุญและอานิสงส์หนุนนำดวงวิญญาณสู่สุคติในสัมปรายภพ

ระลึกถึงเสมอแม้นาทีสุดท้ายของตัวอักษร

กร บ้านกร่าง /รายงาน