150

เขื่อนสิริกิติ์ ยังมั่นคงแข็งแรง รับปริมาณน้ำได้อีกกว่า 45 %

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ (ช.อขส-1.) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำ 5,278 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ มีน้ำพร้อมใช้งาน 2,418 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 36 สามารถรับน้ำได้อีก 4,231 ล้าน ลบ.ม. และเมื่อเทียบกับวันเดียวกันของปี 2564 มีปริมาณน้ำมากกว่าประมาณ 1,660 ล้าน ลบ.ม.

โดยมีแผนการระบายน้ำจากคณะกรรมการจัดสรรน้ำ เฉลี่ยวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากพายุ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรับน้ำได้อีกจำนวนมาก ในส่วนการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ยังคงตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่จะกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด เพื่อจะสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง

ช.อขส-1. กล่าวต่อว่า เขื่อนได้รับการออกแบบให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ขนาด 7.5 ริกเตอร์ อีกทั้งมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ตัวเขื่อน พร้อมเครื่องมือวัดพฤติกรรมของเขื่อน อย่างไรก็ตามเขื่อนสิริกิติ์ได้ตรวจสอบ และประเมินความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัย โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนของ กฟผ. แบบ Real Time ได้ที่เว็บไซต์ water.egat.co.th และ Mobile Application “EGAT ONE”

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน