393

พิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดลดราคาโมบายสินค้า 93 ตำบล ก.ย.- พ.ย.นี้


นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า พาณิชย์จังหวัดเดินหน้าจัดธงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดราคาค่าครองชีพ 93 ตำบลของจังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐมนตรีสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน อนุมัติงบประมาณมาให้จังหวัดพิษณุโลก กว่า 2,400,000 บาท ภายใต้ชื่อ”พาณิชย์ลดราคาโมบายทั่วไทย LOT 20 ภูมิภาค” เนื่องจากขณะนี้สินค้ามีราคาสูงขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัด

นางอุบลรัตน์ กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกได้รับงบประมาณมาเพื่อดำเนินการทำโครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้กลางเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยจำหน่ายสินค้าทั้ง 9 อำเภอ 93 ตำบล ในแต่ละตำบลจะนำสินค้าไปจำหน่าย 5-6 ครั้ง ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เนื้อหมู เนื้อไก่ สินค้าเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก ผลไม้ สินค้าอุโภค-บริโภค เป็นต้น

พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่าสินค้าที่ส่งเสริมการขายต่อจุดต่อวันคือ เนื้อหมูแดง ปริมาณ 100 กิโลกรัมๆละ 160 บาท ไก่-น่องติดสะโพก 100 กิโลกรัมๆละ 65 บาท ไข่ไก่ เบอร์ M (เบอร์ 2-3) 100 แผงๆละ 95 บาท น้ำตาลทราย 75 กิโลกรัมๆละ 20 บาท โดยจำหน่ายและการขายส่งหรือต่ำกว่าท้องตลาด สินค้า 6 หมวด อาหารเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์ซักล้างใช้ประจำวัน และยารักษาโรค ตอนนี้ยังได้จำหน่ายสินค้าที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆที่จะนำไปจำหน่ายในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ คือ ข้าวสาร น้ำมันพืช