ตม.เชียงแสน รับตัวคนไทยถูกหลอกทำงานแอดมินเว็ปไซด์ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

134

ตม.เชียงแสน รับตัวคนไทยถูกหลอกทำงานแอดมินเว็ปไซด์ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

เวลา 15.00 น. วันที่ 26 ส.ค. 65 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ได้รับตัวคนไทยจำนวน 3 คน ซึ่งถูก หลอกไปทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งจากสัมภาษณ์ พบว่าคนไทยมีจำนวน 2 คน ได้ลักลอบเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อ ช่วงเดือน มีนาคม 2565 โดยลักลอบออกทางช่องทางธรรมชาติด้าน อ.เชียงแสน ส่วนอีก 1 คนได้เดินทางออกตามช่องทางจุดผ่านแดนอย่างถูกต้อง เพื่อข้ามไปทำงานเป็น แอดมิน เว็บพนัน แต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานในลักษณะหลอกลวงชวนให้คนมาลงทุน และบังคับให้ทำยอดเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ทำให้อยากเดินทางกลับประเทศไทย โดยทางนายจ้างอ้างว่าหากต้องการกลับถือว่าเป็นการทำผิดสัญญาโดยทั้ง 3 คนจะต้องจ่ายเงินจำนวน 30,000 – 40,000 บาท เป็นค่าผิดสัญญาการทำงาน โดยด่าน ตม.เชียงแสน ได้ดำเนินคดี 2 คนไทยในข้อหา ไม่เดินทางเข้ามาและออกนอกราชอาณาจักรไม่ ผ่านตามช่องทางตรวจคนเข้าเมือง , ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และ ฝ่าฝืนข้อกำหนด แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน กล่าวว่า ด่าน ตม.เชียงแสน ถือปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ในการป้องปรามการถูกล่อลวงไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เดินทางผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ(สบรวก) ทุกราย รวมถึงมีการคัดแยกเหยื่อของกลุ่มผู้สุ่มเสี่ยงจะตกเป็นเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง หากต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศควรปรึกษากระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่ความน่าเชื่อถือก่อนเดินทางไปทำงาน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09-30185958 (เชียงของ) , 06-1279-8777 (เชียงแสน)