พิษณุโลก คลังจังหวัดมั่นใจเศรษฐกิจดีขึ้น มิ.ย.- ธ.ค.65 ภาคเกษตร ข้าว ข้าวโพด และโรงงาน-รถยนต์จดทะเบียนเพิ่ม

247

พิษณุโลก คลังจังหวัดมั่นใจเศรษฐกิจดีขึ้น มิ.ย.- ธ.ค.65 ภาคเกษตร ข้าว ข้าวโพด และโรงงาน-รถยนต์จดทะเบียนเพิ่ม

วันที่ 26 สิงกาคม 2565 ที่โรงแรมพิษณุโลก ออคิด อำเภอเมืองพิษณุโลก  นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์ คลังจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ภาพรวมเศรษฐกิจช่วง 6 เดือนหลัง ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2565 เศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของร้านอุปทานและการขยายตัวของด้านอุปสงค์ภายในจังหวัด โดยเฉพาะจากการเพิ่มปริมาณผลผลิตในภาคเกษตรกรรมประกอบกับการฟื้นตัวของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม จากการคลี่คลายของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ จะส่งผลให้เศรษฐกิจของการบริโภคเอกชนและการลงทุนปรับตัวสูงขึ้น มีการใช้จ่ายเกือบ 100 เปอร์เซ็น

คลังจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ปัจจัยที่มีการขยายตัวปริมาณภาคเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 1.8 และ 16.4 ด้านโรงงานอุตสาหกรรม มีการจดทะเบียนเพิ่มร้อยละ 3.2 แม้ว่าจำนวนผู้โดยสารผ่านสนามบินหดตัวลงร้อยละ 2.2 แต่มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโรงแรมและรีสอร์ทขยายตัวร้อยละ 3.0 รวมทั้งร้านค้าปลีกและค้าส่งขยายตัวร้อยละ 4.8 ตลอดจนรถยนต์มีการจดทะเบียนเพิ่มร้อยละ 5.5 การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 9 และงบลงทุนเพิ่มร้อยละ 20

“ประการสำคัญมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ในช่วงเดือนกันยายน -ตุลาคม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ 1โครงการ คือ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 วงเงินสิทธิ์ 400 บาท/คน จำนวน 190,213 นาย วงเงิน 76.09 ล้านบาท  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 วงเงินสิทธิ์ 400 บาท/คน ผู้มีสิทธิ์ จำนวน 18,601 ราย วงเงิน 7.44 ล้านบาท  3. โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ภาครัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน 800 บาท ผู้มีสิทธิ จพนวน 557,063 รายวงเงิน 891.30 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาโครงการจำนวน 2 เดือน” นางสมจิตร กล่าว