อุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP

268

อุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ สวนธนาฟารม์(สวนมาดี) 26 หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการนำของนายผล ดำธรรม ผู้วราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานแถลงข่าวฯ พร้อมด้วย นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสันทัด แสนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัด นายเกรียงศักดิ์ ทิพย์พรหม นายก อบต. นานกกก นายอิทธิพัทธ์ ศิริกาญจนารักษ์ นางกัญญาวีร์ ศิริกาญจนารักษ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลางสาดลองกองหวาน และสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 กิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นภายในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP

นายผล ดำธรรม ผวจ.กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีไม้ผลที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยผลผลิต ทางการเกษตรหมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม -ตุลาคม ทั้งลางสาดและลองกองออกสู่ตลาดจำนวนมาก จึงได้กำหนด จัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOPอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 22 กันยายน 2565ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์และเป็นปีที่ 36 ของการจัดงาน

ด้านนางจงกล เพ็งวัน ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเพาะปลูกและให้ผลผลิตลางสาดและลองกองที่ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศ ทั้งลางสาดและลองกอง ที่มีกลิ่นหอม รสชาติหวาน อร่อย จากข้อมูลได้มีการสำรวจใน ปี 2565 นี้พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการปลูกลางสาด และลองกอง ในพื้นที่อำเภอลับแล ปลูกลางสาด 3,820 ไร่ ปลูกลองกอง 23,286 ไร่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปลูกลางสาด 3,371 ไร่ ปลูกลองกอง 6,620 ไร่และอำเภอท่าปลา ปลูกลางสาด 864. ไร่ ปลูกลองกอง 1,194 ไร่ ซึ่งลางสาดทั้งจังหวัด ที่ให้ผลผลิตแล้ว 7,976 ไร่ ลองกอง 26,114 ไร่ผลผลิตรวม ลางสาด ประมาณ 4,510.01 ตัน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ94.27 ล้านบาท ส่วนลองกอง ให้ผลผลิตรวม ประมาณ 28,765.72ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่าประมาณ 862.97 ล้านบาท

นายบรรพจน์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในการจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี2565 ระหว่าง 13 – 22 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายในส่วนของการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดการเดินแบบแสดงผ้าทออุตรดิตถ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (OTOP) ไมค์ทองคำ การประกวดประกอบอาหารจากลางสาด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชั้น 3) โทรศัพท์หมายเลข 05541 1686 ต่อ 15

ผวจ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนครั้งนี้ เพื่อชี้แจงการจัดงานและกิจกรรมในงาน รวมทั้งเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน ในการจัดงานมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม ชื่อเสียงของลางสาดและลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกทั้งเป็นการขยายช่องทางทางการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคส่งเสริมการผลิตการจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
สำหรับพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2565 ที่จะถึงนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดลางสาด การประกวดลองกอง การประกวดกระเช้าผลไม้ ประเภทสร้างสรรค์ กระเช้าผลไม้ประเภทสวยงาม การประกวดการเดินแบบแสดงผ้าทออุตรดิตถ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (OTOP) ไมค์ทองคำการจัดตลาดนัดผลไม้ และ แสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี จากทั้ง 9 อำเภอ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และสินค้าราคาถูกจากโรงงาน ชมคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังและกิจกรรมอื่น ๆ มากมายให้ชมตลอดงาน
จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานและอุดหนุนลางสาดลองกองคุณภาพดี สินค้า OTOPทั้ง 9 อำเภอ ในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 22 กันยายน 2565 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน