อุตรดิตถ์ แถลงจัดแข่งขันบาสเกตบอล ประกวดเต้น ชิงเงินรางวัล

161

อุตรดิตถ์ แถลงจัดแข่งขันบาสเกตบอล ประกวดเต้น ชิงเงินรางวัล

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ชั้น 2 ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานายก อบจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายนฤนาท อุมรินทร์ นายเคลือ มีสุข ส.อบจ.อุตรดิตถ์ นายนันทสิทธิ์ โพธิ์งาม ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเจ้าร่วมแถลงข่าว

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดการแข่งขันบาสเกตบอลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลอันเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสร้างระเบียบวินัยในตนเองและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีตลอดจนพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลจนไปสู่ความเป็นเลิศ กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

วันนี้เป็นการแถลงข่าวพร้อมการจับฉลากแบ่งสาย ในส่วนของการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม ถึง วันที่ 3 กันยายน การแข่งขันแบ่งออกเป็นบาสเกตบอลชาย 5 คน รุ่นเยาวชนทีมชายอายุ 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไปทีมชาย ส่วนบาสเกตบอล 3 คนรุ่นประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการประกวดการเต้น DanceContest ต่อต้านยาเสพติด

ด้านนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้สนับสนุนงบประมาณ 350,000 บาท เงินรางวัลประเภทเยาวชนทีมชายอายุ 18 ปี ชนะเลิศ 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประเภทประชาชนทั่วไป ทีมชายชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทบาสเกตบอล 3 คน รุ่นประชาชนทั่วไปชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 เงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล หลังจากการแถลงข่าวเสร็จได้ทำการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน