แม่ฮ่องสอน จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจําปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มาเป็นปีที่ 24 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

ในโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2565 โดยมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา