พิษณุโลก เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ชาติตระการ พร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินการช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หมู่ 7 บ้านน้ำพึง ตำบลชาติตระการ และพื้นที่หมู่ 5 บ้านนาม่วง ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยนำรถแบคโฮ รถเจซีบี และรถบรรทุกเข้าดำเนินการช่วยเคลียร์เส้นทางและเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ขนาดใหญ่ รวมถึงดินโคลนที่กีดขวางและทับถมปิดเส้นทางการจราจรบริเวณถนนภายในหมู่บ้านเพื่อให้สามารถกลับมาใช้สัญจรได้ปกติ
พร้อมกันนี้ได้นำรถผลิตน้ำดื่มสะอาดไปติดตั้งไว้บริเวณสถานปฏิบัติธรรมบ้านนาม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะแก เพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภค-บริโภค

ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยังได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะกิจผู้ประสบอุทกภัยประจำปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขึ้น ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอชาติตระการ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย