อุตรดิตถ์ อัญเชิญสรีระ พระสุธรรมญาณ ( ทองคำ กมโล ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร กลับอำเภอลับแล

657

อุตรดิตถ์ อัญเชิญสรีระ พระสุธรรมญาณ ( ทองคำ กมโล ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร กลับอำเภอลับแล

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการอัญเชิญสรีระ พระสุธรรมญาณ ( ทองคำ กมโล ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ถึงแก่กาลมรณภาพ ด้วยโรคชรา สิริอายุได้ 90 ปี พรรษา 65 ซึ่งได้ถึงแก่กาลมรณภาพ ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โดยมีพระศรีปริยัติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระปลัดวิชาญ สิริปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่อุตรดิตถ์

นายบุญชุม มีรัตน์ คุณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มกองงานพิธีการศพ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ อุบาสก อุบาสิกา ตำรวจ สภ.ลับแล รวมถึงกลุ่มอาสามูลนิธิ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ชรบ. อปพร. อสม. เจ้าหน้าปกครอง กำลังพล อส.อ.ลับแล ที่ 10 ได้เข้าร่วมในพิธีการครั้ง ณ บริเวณวัดเจดีย์คีรีวิหาร หมู่ที่ 9 บ้านวัดป่า ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน