140

เชียงใหม่ “แม่อายสะอื้น” น้ำป่าเอ่อท่วมพื้นที่หลายตำบล

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้สิ่อข่าวรายงานว่า กรณีฝนตกในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้ดินสไลด์ และน้ำกัดซาะถนน ส่งผลให้พื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าตอน เกิดเหตุดินสไลด์ ทำให้ห้องเก็บของของราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง และดินสไลด์ขวางทางสัญจรในหมู่บ้าน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ดำเนินการเปิดเส้นทางจราจรจนสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายที่เกิดกับบ้านเรือนเพื่อให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป

นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่า ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย เกิดเหตุดินสไลด์ บริเวณข้างเส้นทางสัญจร โดยยานพาหนะยังสามารถสัญจรได้ตามปกติ และน้ำกัดเซาะบริเวณไหล่ทางของถนน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ดำเนินการประเมินความเสียหาย เพื่อซ่อมแซมไหล่ถนนต่อไป รวมถึงพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย และหมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา เกิดน้ำเอ่อล้นถนนทางหลวง หมายเลย 107 ขณะนี้น้ำลดลงแล้ว รถสามารถสัญจรได้ตามปกติ

ทั้งนี้ อำเภอแม่อาย ยังรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่อาย ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ว่า แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 ต.ท่าตอน วัดระดับน้ำ 1.4 เมตร สถานการณ์ปกติ ฝายแม่สาว หมู่ที่ 10 ต.แม่สาว วัดระดับน้ำ 75 เซนติเมตร สถานการณ์เฝ้าระวัง แม่น้ำฝาง หมู่ที่ 2 ต.แม่นาวาง วัดระดับน้ำ 2.7 เมตร สถานการณ์เฝ้าระวัง และฝายแม่นาวาง หมู่ที่ 10 ต.บ้านหลวง ปริมาณน้ำ 300,000 ลูกบาศก์เมตร น้ำล้นสปริงเวย์ สภาพฝายปกติไม่มีการชำรุด พร้อมกันนี้อำเภอแม่อายได้สั่งการให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง