166

เชียงใหม่ “จุติ” เร่งแก้ปัญหาดองเค็ม อาคารที่อยู่อาศัย ช่วยผู้มีรายได้น้อย เช่าบ้านราคาถูก

วันที่ 20 ส.ค. 65 เวลา 12.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้การดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

โดยตรวจเยี่ยมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) อำเภอเมืองเชียงใหม่ และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้ จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) อำเภอสันกำแพง ทั้งนี้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่

นายจุติ กล่าวว่า ตนมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) ซึ่งมีความล่าช้าในการก่อสร้างมาหลายปี เนื่องจากเกิดปัญหาต่างๆ ที่ถูกสะสมไว้นาน ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนที่สุด เพื่อให้สามารถเร่งการก่อสร้างต่อไปได้ และเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่สามารถเช่าในราคาถูกโดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้กระทรวง พม. โดย กคช. จัดหาพื้นที่ที่มีอยู่แล้วสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาถูกให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

นายจุติ กล่าวอีกว่า เพราะว่าภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงมาก นับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีอาชีพบริการจำนวนมาก และประชาชนผู้มีรายได้น้อยต้องการที่อยู่อาศัยที่ราคาถูก ซึ่งโครงการนี้จะสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ดีที่สุด สำหรับโครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นอาคารเช่าพักอาศัยสูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง 102 หน่วย

นายจุติ กล่าวด้วยว่า ส่วนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้ จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ – สันกำแพง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดประมาณ 50.63 ตารางวา จำนวน 165 หน่วย ราคาเริ่มต้น 2,890,000 บาท ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 หรือ โทร. 09 1047 1263 และ 0 8 4387 3951 หรือจองผ่านระบบออนไลน์ที่ House.nha.co.th