ข่าวการเมือง

สุโขทัย การประชุมคณะรัฐมนตรี มีวาระสำคัญ มาตรการของขวัญปีใหม่ ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน

สุโขทัย การประชุมคณะรัฐมนตรี มีวาระสำคัญ มาตรการของขวัญปีใหม่ ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน

(26 ธ.ค. 2560 )
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันนี้ จะมีวาระสำคัญพิจารณาหลายเรื่อง โดยเฉพาะมาตรการของขวัญปีใหม่ ที่รัฐบาลจะมอบให้ประชาชน อาทิ มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยกระทรวงการคลังจะเสนอพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เรื่องมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

โดยรายละเอียดเบื้องต้นกำหนดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ที่จะลดหย่อนได้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยจะใช้ในปีภาษี 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะเสนอจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติ

ขณะที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะรายงานให้ที่ประชุม ครม ทราบถึงความสำเร็จการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งครบทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ตามเป้าหมายมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในปีใหม่นี้
โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำยม งบประมาณ 1,400 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.)นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุม ครม.เพื่อจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับความต้องการและเริ่มต้นให้ได้ในรายท้ายกิจกรรมที่ประชาชนต้องการในหลายพื้นที่ โดยไม่ว่าจะเป็นมาตรการใดๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในส่วนเรื่องแรกของขวัญปีใหม่ ตนได้เรียนไปแล้วว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้กับประชาชนอาจจะเรียกว่าเป็นนิมิตใหม่ เพราะว่าเริ่มในช่วงนี้ที่จะเกิดขึ้นหลังปีใหม่ไปก็ตามสิ่งเหล่านี้ คือของขวัญของที่จะทำให้ที่รัฐบาลมุ่งมั่นอยากจะทำให้กับประชาชนทั้งเรื่องของการปฏิรูปราชการงบประมาณกฎหมายปฏิรูป วิธีการทำงานตลอดจนลุกระดับส่วนราชการต่างๆทั้งในพื้นที่ท้องถิ่นกระทรวงกรมภายใต้การบูรณาการของจังหวัดทุกจังหวัดได้ให้ผู้ว่าราชการ 17 จังหวัดเข้าไปประชุม เพื่อรับทราบนโยบายต่างๆในการบริหารราชการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งทั้งหมดมาจากความต้องการของประชาชนด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อยากฝากให้ทุกคนเพิ่มการเรียนรู้ว่าถ้าทำอาชีพแบบเดิมจะมีโอกาสดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีจะทำแบบเดิม มาทำอาชีพเดิมก็ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าทุกอย่างเป็นไปตามสากลประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางการอวยพรปีใหม่ให้กับคนไทยอยากให้ประเทศไทยด้วยอยากให้ปีหน้าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งความสำเร็จ มีธรรมาภิบาลอันนี้นายกทำเองไม่ได้หวังว่าทุกคนจะร่วมกันส่วนเรื่องของการเดินทางขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย เรื่องที่ 2 ความปลอดภัยในการเดินทางต้องขึ้นอยู่กับคนขับรถด้วยทั้งรถส่วนตัวและรถสาธารณะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องวางตามจุดต่างๆจุดเสี่ยงต่างๆเพิ่มมากขึ้นและระดมสรรพกำลังทั้งหมดในการดูแลเส้นทางรองที่มักจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเส้นทางหลักประชาชนจะได้หลีกเลี่ยงในการใช้เส้นทางรองและลดความเร็วขึ้นมาตรการเสริม คือการเปิดช่องทางพิเศษบางช่วงอาจมีการ เรื่องการจอดรถในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันถนนการพักรถอย่าจอดล้ำเส้นถนน เนื่องจากอันตรายแล้วก็แสดงสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนในเวลากลางคืนด้วยทุกหน่วยงานต้องเตรียมกำลังให้พร้อมเครื่องมือให้พร้อมในการช่วยเหลืออุบัติเหตุได้โดยเร็ว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า จึงอยากขอร้องเจ้าของรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ ไม่เล่นโทรศัพท์แล้วเล่นไลน์ขณะขับรถขณะที่เครื่องของรถจักรยานยนต์จะเข้มงวดในเรื่องของหมวกนิรภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องให้ความเป็นธรรมรักษากฎหมาย ขณะที่มีการห้ามนั่งกระบะยังสามารถนั่งได้แต่ต้องระมัดระวังไม่นั่งบนขอบกระบะจุดตรวจต่างๆต้องจุดพักรถจุดให้บริการประชาชนและความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนขณะขับรถง่วงหรือเมาสุราให้พักที่จุดพักรถ คาดว่าเศรษฐกิจและการเมืองในปีหน้าจะดีขึ้นตามลำดับ สามารถทำได้ตามกำหนดตามมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการ ค้ามนุษย์การประมง ลิขสิทธิ์ การบินซึ่งคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ที่สำคัญต้องมีการปรับปรุงการประกอบธุรกิจและอาชีพให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการเกษตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close