พิษณุโลก ผู้ประสานงาน รมว.พม. มอบสิ่งของและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อำเภอเมือง

226

พิษณุโลก ผู้ประสานงาน รมว.พม. มอบสิ่งของและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
อำเภอเมือง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายลาภิส พระภูจำนงค์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และผู้ประสานงานนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพและนำเข้าสู่ระบบช่วยเงินสงเคราะห์ ดังนี้

1.นางสาคร ฤทธิรอน บ้านเลขที่ 69
หมู่ที่ 11 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2.นางโอน คงทอง บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 11 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
3.นางจิ๋ว นาคมี 63/1 หมู่ที่ 11 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
4.นางเหล็ง สุวรรณรัตนชื่น 7/2
หมู่ที่ 11 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
5.นางทวี น่วมมี 85 หมู่ที่ 11 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6.นางศุภรัตน์ จุ้ยทรัพย์ 8/2 หมู่ที่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก