พิษณุโลก สหกรณ์จังหวัด ดึงสหกรณ์วัดจันทร์ กระจายผลผลิตลำไยจังหวัดพะเยา ผ่านเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่15 ส.ค.65) นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางรัตนา ช่วยอุระชน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายปริญญา สุขเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ในการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตผลไม้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในเขตภาคเหนือ

เพื่อเร่งการระบายผลผลิตลำไยออกจากพื้นที่ ช่วยบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ โดยมีนางกัญญา งามสงวน ผู้จัดการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก

นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายด้านการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นกลไกการรวบรวมและกระจายผลผลิตผลไม้ตามฤดูกาล โดยสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นให้แก่สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์ สำหรับในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี จะมีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมาก เกษตรกรได้รับผลกระทบทางด้านราคาและตลาดรับซื้อ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ร่วมกับสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ดำเนินการสำรวจตลาดผู้บริโภคลำไยในจังหวัดพิษณุโลก และประสานงานเครือข่ายสหกรณ์ในเขตภาคเหนือ สั่งซื้อลำไยคัดเกรดคุณภาพ สายพันธุ์อีดอ เกรด AA+A จากสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด จังหวัดพะเยา มีปริมาณการสั่งซื้อ รวม 2,610 กิโลกรัม บรรจุใส่ตะกร้า 3 กิโลกรัม จำหน่ายในราคา 109 บาท

เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 9 อำเภอ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้บริโภคลำไยคุณภาพปลอดภัย ใหม่จากสวนของเกษตรกรในราคาย่อมเยา สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จ.พิษณุโลก โทร. 0-5525-8449

วรนุช มีชัย /ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก