แม่สอด คณะศรัทธาวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด ประกอบอาหารแจกประชาชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

143

แม่สอด คณะศรัทธาวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด ประกอบอาหารแจกประชาชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะศรัทธาวัดมณีไพรสณฑ์ ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีให้วันแม่แห่งชาติ โดยเปิดโรงทานประกอบอาหาร ด้วยการทำก๋วยเตี๋ยวแห้ง ขนม และน้ำดื่มเพื่อแจกให้กับประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ที่เดินทางผ่านไปมา บริเวณหน้าวัด ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งใช้เส้นก๋วยเตี๋ยว ในการทำ กว่า 109 กิโลกรัม

อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทางวัดมณีไพรสณฑ์ ได้ร่วมกับศรัทธาของวัด จัดกิจกรรมในการประกอบอาหารมอบให้กับประชาชน เป็นประจำทุกปี เพื่อ ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมให้คนในชุมชน มีความรักความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันและกัน โดยไม่มีการแบ่งกันเชื้อชาติและศาสนา

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น