เชียงใหม่ ประกอบพิธีมงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 ส.ค. 65 เวลา 07.30 น. ที่ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ การเจริญพระพุทธมนต์ ของศาสนาพุทธ , การดุอาอ์ขอพร ของศาสนาอิสลาม , การอธิษฐานภาวนาขอพร ของศาสนาคริสต์ , การสวดถวายพระพร ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์ และ การขอพรจากพระศาสดา ของศาสนาซิกข์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หรือ “วันแม่แห่งชาติ” โดยมี คณะผู้บริหารจังหวัดฯ ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์