159

พิษณุโลก เทศบาลนครเชิญชวน ร่วมผ่อนคลายผ่านเสียงเพลง กับมหกรรมสุขกลางเมือง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ที่สวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมสุขกลางเมือง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ประกอบการร้านอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลก อยากให้สวนกลางเมืองพิษณุโลก เป็นปอดขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนซึ่งได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาจัดกิจกรรม กระแสการคืนความสุขให้กับประชาชนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินการซึ่งโครงการดนตรีในสวนก็เป็นอีกโครงการที่จะคืนความสุขให้กับประชาชนผ่อนคลายผ่านเสียงเพลงและถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับเมืองพิษณุโลกอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงจากวงดนตรีหลากหลายสไตล์ เทศกาลอาหารอร่อย การแสดงศิลปะ Phitsanulok Arts การแสดงกิจกรรม ความสามารถของเด็กและเยาวชน และกิจกรรมดีๆของชาวพิษณุโลกอีกมากมาย และเปิดบูธตัดผมฟรี จัดขึ้นในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ณ สวนกลางเมืองพิษณุโลก https://youtu.be/HXcL6LRCpLQ