อุตรดิตถ์ ปล่อยพันธุ์ปลา 400,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

135

อุตรดิตถ์ ปล่อยพันธุ์ปลา 400,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


.
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำพสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ “ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2565


.
โดยปล่อยพันธุ์ปลาไทย จำนวน 400,000 ตัว ลงสู่แม่น่าน อันเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเหล่าพสกนิกร ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ อย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประมง ทรงคิดแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชนบท โดยทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ราษฎรในชนบทได้มีสัตว์น้ำจำพวกปลาน้ำจืดไว้รับประทาน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกที่จะช่วยลดการขาดแคลนสารอาหารให้กับราษฎร

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน