พิษณุโลก แม่บ้านมหาดไทย ร่วมสมาคมสภาสังคมฯ โครงการน้ำใจพระราชทานสิ่งของเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยส่วราชการ สมาคม/ชมรมสตรี ต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 7