อุตรดิตถ์ จัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิญาณตน

149

อุตรดิตถ์ จัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิญาณตน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผวจ. เดินทางมาเป็นประธานพิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปจ.นายสันทัด แสนทอง หน.สนง. พ.อ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ รอง เสนาธิการ มทบ.35 พ.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กอ.รมน.อต พ.ต.อ.เดชาวุธ พุทธิมา รอง ผบก.ภ.จว.อ.ต. นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมือง และกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ

นายไพฑูรย์ พรหมน้อย นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานพิธีวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แด่ ผวจ.ก่อนที่จะขึ้นวางพวงมาลาและจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นได้มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 กำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2565ได้แก่ นายเดียว เขียวดี กำนันตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายพิชัย ขันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

จากนั้นท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติวิมล เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานฝ่ายสงฆ์อ่าน วรคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช และนายผล ผวจ.ประธานฯ อ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สุดท้ายนายไพฑูรย์ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวนำคำปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงกันจนเสร็จพิธี

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน