พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสา 12 สิงหาคม พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

219

พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสา 12 สิงหาคม พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม

เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคง ที่จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำความดี พัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันนี้ จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลอกท่อระบายน้ำ ถนนพญาลิไท ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการอุดตันของเศษขยะ และไขมันในท่อระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง

โดยได้รับความร่วมมือจากเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก /หน่วยงาน ทุกภาคส่วน รวมไปถึงจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว