255

อุตรดิตถ์ น้อมสำนึกจัดงานภูษาศิลป์ เฉลิมพระเกียรติฯ พระพันปีหลวง

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.09 น. ณ โดมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล จังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การนำของ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ซึ่งพระองค์ท่านมีพระเมตตาแก่ประชาชนคนอุตรดิตถ์ ตามโครงการพระราชดำริมากมาย ทั้งเขื่อนสิริกิติ์และโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ตามพระราชดำริต่างๆ ดังเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินช่วยเหลือคนอุตรดิตถ์ถึง 16 ครั้ง และในจำนวน 8 ครั้ง หรือกึ่งหนึ่ง พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนรวมถึงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทอผ้าให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้าด้วย นำความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาโดยตลอด

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล การเดินแบบผ้าทออุตรดิตถ์ การประกวดการออกแบบผ้าทออุตรดิตถ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน สร้างความปลื้มปิติและเกิดความรัก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้นต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน