ผอ.ชป.ย้ำกว๊านพะเยา รองรับน้ำฝนเพียงพอทำการเกษตร อุปโภค บริโภคตลอดฤดูกาล นี้

118

ผอ.ชป.ย้ำกว๊านพะเยา รองรับน้ำฝนเพียงพอทำการเกษตร อุปโภค บริโภคตลอดฤดูกาล นี้

วันที่ 9 ส.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยาในปัจจุบันได้มีบางพื้นที่สถานที่กักเก็บน้ำมีปริมาณน้อยเช่นกว๊านพะเยาปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ 15.628 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้อยกว่าของการกักเก็บที่มีปริมาณทั้งหมด 55.650 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งแหล่งอ่างเก็บกักน้ำ61 แห่งของจังหวัดพะเยา ที่มีปริมาณน้อยกว่าปกติ ซึ่งมีการคาดการณ์ไว้ว่าน้ำมีเพียงพอแก่การใช้อุปโภคบริโภคตลอดจนการเกษตรอย่างเพียงพอในฤดูกาลนี้

นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผอ.ชลประทานพะเยา กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลังจาก ที่ฝนตกลงมาส่งผลให้น้ำในกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้น ที่ระดับ 390.40 มีน้ำ 15.628 ล้านลบ.ม คิดเป็น 28.06 % ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 35 ซม.เริ่มปิดประตูน้ำที่สถานีประมงน้ำจืดพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำไว้

สำหรับสถานการณ์น้ำในฤดูนี้ เพียงพอการใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ปริมาณน้ำแต่ละแห่งจะมีไม่มากแต่ก็รองรับน้ำฝน เพียงพอของช่วงฤดูกาลนี้ ที่เขาฝากเตือนถึงเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในที่ราบลุ่มให้ระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำท่วมไหลหลากหรือน้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นด้วย

สำหรับอ่างเก็บน้ำต่างๆจำนวน 61 แห่งทั่วจังหวัดพะเยาได้เริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากที่มีฝนตก รวมเก็บกักน้ำปริมาณน้ำ142.119 ร้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 82.48%