201

เลขาธิการ กพฐ. ติดตามนโยบายเร่งด่วนโรงเรียนจังหวัดตาก

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1 จำนวน 110 คน ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ตาก เขต 2 จำนวน 121 คน และ ผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ตาก จำนวน 21 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 252 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

นายอัมพร พินะสา ได้เน้นย้ำ 12 นโยบาย และ 7 Quickwin ของกระทรวงศึกษาธิการ และคุณภาพต่อยอดเชื่อมโยงจากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ข้อ คือ1. ความปลอดภัย 2. โอกาส 3. คุณภาพ 4. ประสิทธิภาพ

โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับสถานศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร สพฐ.

นอกจากนี้ ได้แสดงความห่วงใยสถานการณ์ชายแดน ในความท้าทายในความแตกต่างของพื้นที่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครูต้องเข้าใจนักเรียน คิดหาวิธีการ ช่วยกันสร้างเด็ก ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขต่อไป

ขอบคุณ
ภาพ : ศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2
ข่าว : ฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ สพม.ตาก