เมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว เปิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จีงหวัดเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการ และบริษัทนิวเชียงแสนกรุ๊ป ภาคเอกชน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ของ อ.เชียงแสน ได้เดินทางไปร่วมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ซึ่งเป็นสถานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีเชื่อง คือ น้ำตกตาด 6 ชั้น ที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยลม เที่ยวชมวัฒนธรรมชนเผ่า ลาหู่ ที่มีสินค้าพื้นเมือง – อาหารอร่อย รวมจนถึงบ่อน้ำร้อน ปงเลาะ เมืองเมิง สปป.ลาว

โดยทางด้าน ท่านเขื่อนเพ็ด. เจ้าเมืองต้นผึ้ง พร้อมหน่วยงานภาครัฐของเมืองต้นผึ้ง ซึ่งทางด้าน สปป.ลาว ได้เปิดการท่องเที่ยว แบบแหล่งธรรมชาติ โดยให้เส้นทางเรือข้ามแดนจากแม่น้ำโขง โดยการทำบัตรผ่านแดน (BORDER PASS ) ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ไป – กลับ


บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน