แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และทุนการศึกษา จากบริษัท ปตท.สผ.

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มและทุนการศึกษา จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณ นพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ได้มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 3,200 ชุด ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพภาคที่ 3

อีกทั้งงบประมาณสนับสนุนกิจการสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 ณ โถงกลาง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด

พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหนังสือขอบคุณ และใบอนุโมทนาบัตร ให้กับ คุณ นพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ อีกด้วย

สำหรัยพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ใน 17 จังหวัด ภาคเหนือ ส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ประกอบกับในห้วงนี้เป็นฤดูฝน มีน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำถุงยังชีพที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป