150

เชียงใหม่ จับร้านคาราโอเกะ ไม่มีใบอนุญาต

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 02.45 น.​ ภาย นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจตราสถานบริการ และสถานประกอบการอันมีลักษณะคล้ายสานบริการ ที่จำหน่ายสุรา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว5655 ลว. 5 ส.ค.​ 65 เรื่อง การควบคุมเเละกำกับดูเเลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการฯ

ทั้งนี้ชุดปฏิการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (ฉก.เสือดำ) และกองร้อย อส.จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 นำโดย​ นายหมวดตรีนาขวัญ อนันชัย ผบ.ร้อย อส.จ.เชียงใหม่ที่ 1 บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายอนุญาตทางปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กอ.รมน. เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่ ทำการตรวจตราสถานบริการ และสถานประกอบการอันมีลักษณะคล้ายสถานบริการ

ต่อมาเวลา 03.04 น.เข้าตรวจสอบร้านวาเลนไทน์ คาราโอเกะ (Valentine karaoke) ตั้งอยู่เลขที่ 166/30 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ พบว่ายังเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวอยู่ จึงแสดงตัวขอเข้าตรวจสอบ โดยมีนายเกษม เลาหมี่ อายุ 30 ปี ที่อยู่ 52 หมู่ที่ 7 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและดูแลร้าน

โดยพบมีลูกค้าชาย-หญิง เข้าไปใช้บริการห้องคาราโอเกะจำนวน 9 ห้อง และนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องรวม โดยมีหญิงนั่งให้บริการอยู่ทุกห้อง รวมประมาณ 105 คน ได้ทำการตรวจสอบใบอนุญาตสถานบริการแล้ว ไม่พบว่ามีใบอนุญาต จึงทำการร่วมกัน จับกุม​ นายเกษม เลาหมี่ ผู้จัดการร้าน ฯ และแจ้งข้อหา เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต​ จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด​ และกระทำขัดคำสั่งคณะกรรมควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 41/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายเกษม ฯ ได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป