ผบ.มทบ.39 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของครอบครัวทหารกองประจำการ


วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 (ผบ.มทบ.39) พร้อมด้วย พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร รองเสนาธิการ มทบ.39 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายกรรชัย  บุญเพ็ชร และนายทรงพล เพชรสุ่น มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะบรรจุเป็นทหารกองประจำการ ในปี 2562 ซึ่งทั้งสองคนมีความกังวลก่อนเข้าเป็นทหารกองประจำการ เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน นายกรรชัย ต้องดูแลยายที่พิการ และนายทรงพล ต้องดูแลมารดาที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

มณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และได้ประสานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในระหว่างที่ลูกหลานเป็นทหารกองประจำการ

โดยทางกองทัพบกจะดูแลเหมือนคนในครอบครัว เพื่อให้ทางน้องๆทหาร หมดห่วงคลายกังวลและมีความสบายใจ ตลอดระยะเวลาที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ

ทั้งนี้ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่3 มีความห่วงใยครอบครัวของทหารที่จะเข้ากองประจำการ ในผลัดที่1 และผลัดที่2 ของปี 2562 ที่มีฐานะยากจนและความเดือดร้อน ขณะที่ลูกหลานเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ โดยให้หน่วยในพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลายกังวลให้กับทหารขณะเข้าประจำการ