685

พิษณุโลก สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ อบต.วังพิกุล อ.วังทอง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ซึ่งมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล กล่าวรายงาน ในนามของคณะกรรมการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทยทรงดำ สำหรับพื้นที่ตำบลวังพิกุล มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ อพยพมาตั้งถิ่นฐานในตำบลวังพิกุล ที่มีเชื้อสายไทยทรงดำ อาศัยอยู่ คือ หมู่ที่ 2 บ้านวังพิกุล หมู่ที่ 3 บ้านดงช่อย หมู่ที่ 7 บ้านดงพลวง หมู่ที่ 8 บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 9 บ้านดงไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านดงจันทร์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาสี และหมู่ที่ 13 บ้านดงพลวง เป็นต้น

จากการย้ายถิ่นฐาน ไม่เพียงแต่จะอพยพแค่ตัวบุคคลเท่านั้น ยังได้มีการนำเอาประเพณี และวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย พิธีกรรม และการละเล่นต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยทรงดำ มาสืบทอดและสานต่อกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน การจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณี อันดีงามให้คงอยู่ต่อไป พร้อมทั้งให้ชาวไทยทรงดำ มีความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นการประชาสัมพันธ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำให้ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และสืบทอดต่อไปสู่รุ่นลูกหลาน