123

เชียงราย ย้ายเครื่องนกแอร์พ้นรันเวย์ พร้อมบินเที่ยวแรกคืนนี้

เวลา 16.00 น.วันที่ 4 ส.ค.65 เจ้าหน้าที่ใช้รถลากจูงเครื่องบิน ดำเนินการลากเครื่องบินส่วนหาง ระยะทางเกือบ 600 เมตร ถึงบริเวณทางเข้าหลุมจอด จากนั้นดำเนินการใช้รถลากจูงทำการลากตัวเครื่องบินเข้าบริเวณหลุมจอด ตลอดระยะเวลาการดำเนินการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง คอยสนับสนุนและ ป้องกันเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

โดยการดำเนินการของทีมเคลื่อนย้ายอยู่ภายใต้การกลับดูแลของทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการกรมการบินพลเรือนจะดำเนินการตรวจสอบบริเวณทางวิ่งหลังจากที่มีการทำความสะอาดบนพื้นผิวทางวิ่งว่าจะสามารถเปิดบินในช่วงค่ำนี้ได้หรือไม่

นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กล่าวว่า ภารกิจย้ายเครื่องบินเรียบร้อย เหลือทำความสะอาดทางวิ่งเพื่อเตรียมเปิดทางวิ่ง หลังจากที่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายออก NOTAM เปิดทางวิ่ง ทางสายการบินจะนำข้อมูลไปจัดตารางการบิน เที่ยวบินจะค่อยๆ Resume จนขึ้นเป็นปกติ เพราะสายการบินจะบริหาร Fleet ที่เขากำลังใช้อยู่ต่อไป