เพชรบูรณ์ ชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์ เขียนจดหมายระบายความเดือดร้อนส่งนายกประยุทธ์

วันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ สนามโรงเรียนบ้านลานบ่า ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีนายจักรรัตน์ พั้วช่วย ว่าที่ ส.ส.เพชรบูรณ์ นางนภาภรณื วัชรินทรากูร นายก อบต.ลานบ่า นายเอนก สารีคำ กำนัน ต.ลานบ่าพร้อมด้วยสมาชิกชาวไร่ยาสูบกว่า 800 คน รับฟังสรุปสถานการณ์ความเดือดร้อนจากการตัดโควตาปลูกยาสูบจากการยาสูบแห่งประเทศไทย(ยสท.) เนื่องมาจากพิษอัตราภาษีสรรพสามิต

นายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ชาวไร่ยาสูบเดือดร้อนกันหนักมาก เพราะรัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่ไม่มีหยุดหย่อน จนทำให้ต้องโดนลดโควตารับซื้อใบยา ชาวไร่แต่ละครอบครัวรายได้เลี้ยงชีพหดหายไปมากกว่าครึ่ง รวมเป็นความสูญเสียของทั้งจังหวัดประมาณ175 ล้านบาท

“ทุกวันนี้ชาวไร่ยาสูบอยู่กับหนี้ที่พอกพูนขึ้นทุกวันเพราะรายจ่ายคงเดิมแต่รายได้หายไปมากกว่าครึ่ง รัฐบาลยังจะมาซ้ำเติมด้วยการขึ้นภาษีบุหรี่เป็น 40%ในเดือนตุลาคมนี้ พวกเราก็คงต้องเลิกปลูกยาสูบและยังไม่รู้ด้วยว่าจะไปทำอาชีพอะไรทดแทนดี หลายครอบครัวลองหันไปปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ เช่น กะหล่ำดอก พริก และข้าวโพด แต่ไม่สร้างรายได้เพียงพอเหมือนการปลูกใบยาสูบ วันนี้พวกชาวไร่ได้รวมตัวกันเขียนจดหมายฉบับใหญ่ระบายความเดือดร้อน และจะส่งไปให้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์ เพื่อช่วยเหลือพวกเราเป็นการเร่งด่วนโดยการประกาศเลื่อนการขึ้นภาษีออกไปก่อน”นายสงกรานต์ กล่าว

วิริทธ์พล หิรัญรัตน์. ภาพ/ข่าว