กองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

158

กองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell-212 จากชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.15 น. ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ชาย อายุ 25 ปี ประวัติ ขณะเล่นฟุตบอล มีอาการเหนื่อย จึงได้หยุดพัก จากนั้นมีอาการมือจีบเกร็ง น้ำลายฟูมปาก เรียกไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ มีทีมเข้าช่วยปั๊มหัวใจทันที และมีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนำผู้ป่วย ส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้ว มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันร่วมกับภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งเกินศักยภาพในการรักษา เห็นควรส่งให้โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รักษาต่อไป โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร โดย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ชาย อายุ 72 ปี มีอาการป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เห็นควรส่งให้โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รักษาต่อไป โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป

การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งการของกองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง (MOU) เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อ 29 มิถุนายน 2552

ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส

คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
4 สิงหาคม 2565