อุตรดิตถ์ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จัดกิจกรรมตักบาตรพระธาตุทอง

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรพระธาตุทอง” ณ บริเวณพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีพระครูบวรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ เป็นประธานสงฆ์ และนายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อน เที่ยวชุมชน ยุลวิถี ของชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

ทั้งนี้ กิจกรรมตักบาตรพระธาตุทอง ณ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง จะดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำในวันพุธที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน โดยความร่วมมือของพลังบวร ในชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สภาวัฒนธรรมอำเภอลับแล และสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งยั้ง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกันสืบสาน รักษาพระพุทธศาสนา และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม