พิษณุโลก เปิดโครงการตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย

220

พิษณุโลก เปิดโครงการตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่สวนกลางเมืองเทศบาลนครพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่าย และสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ศรี ว่องไว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 33 พิษณุโลก ดร. เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ

 

นายประเสริฐ กล่าวว่า ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย อีกทั้งมีเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสื่อสารในหลายพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก), เทศบาลนครพิษณุโลก และ ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม ดำเนินโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองพิษณุโลก

“มีกิจกรรมตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยเริ่มโครงการบริเวณถนนเอกาทศรถ ตั้งแต่แยกประตูผี ถึง แยก บ้านแขก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกระยะทาง 1 กิโลเมตร และจะดำเนินการในบริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงใหม้เป็นลำดับต่อไป”นายประเสริฐ กล่าว

นายรณชัย กล่าวว่า ในนามตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ผมขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก), เทศบาลนครพิษณุโลก และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เมืองพิษณุโลก และแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายและอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติปัญหาหนึ่ง จึงต้องอาศัยความทุ่มเทในการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี ทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดร.เปรมฤดี กล่าวว่า ในนามของเทศบาลนครพิษณุโลก มีความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 33 พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน จัดโครงการ”ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” ในนามของพี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ต้องขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่