141

ทหารพระราชา จิตอาสา รุดเข้าช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่ห่างไกล

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยพันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะครู บูรณาการความร่วมมือเข้าช่วยเหลือ เยี่ยมให้กำลังใจ และให้บริการทางการแพทย์ให้กับเยาวชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 ครอบครัว เป็นผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย และฐานะยากจน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เข้าช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเปราะบางจำนวน 3 ครอบครัว ทั้งหมด 8 รายในพื้นที่หมู่บ้านบ่อหลวง หมู่บ้านน้ำแพะ และหมู่บ้านก่อก๋วง ตำบลบ่อเหลือใต้ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาโรงเรียนเรียนบ้านบ่อหลวง โดยมีการมอบของอุปโภค บริโภค เมล็ดพันธุ์ผักปลอดภัยจากโครงการทหารพันธ์ุดีน่าน เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน มอบเครื่องนุ่มห่ม ชุดเครื่องนอน ผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์การเรียนพระราชทานอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ให้คำปรึกษาปัญด้านสุขภาพ ตลอดจนได้เน้นย้ำ การดูแลตนเองให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนการ แนะนำการป้องกันตนเองจากโควิด 19 การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในสถาวะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังแนะนำการดูแลด้วยความรัก ด้วยความเอาใจใส่ ให้น้องๆได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่ดีของชาติต่อไป

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ