พิษณุโลก คว้ารางวัลดีเด่น TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ


วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รายงานช่าวแจ้งว่า เฟซบุ๊ก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพค เมืองทองธานี จีงหวัดนนทบุรี ผลการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากจำนวน ที่ประกวดทั้งหมด 8 ประเภท ได้รับรางวัล 7 ประเภท ดังนี้

1.รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดTO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

2.ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมขึ้นเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ผู้รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

3.ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่น ได้แก่ อำเภอบางกระทุ่ม ระดับดีเด่น

4.ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมขึ้นเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีที่ 2

5.ประเภท ชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมขึ้นเป็นต้นแบบ ระดับเงินปีที่ 2

6.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับทอง ปี 1

7.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำได้แก่ เรือนจำกลาง จังหวัดพิษณุโลก ระดับดีเด่น

ขอขอบคุณทุกๆ ภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อน จังหวัด อำเภอ และชมรมTO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพิษณุโลก