118

16 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง สลับมาลงเชียงใหม่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ประธาน AOC และผู้บริหารสายการบิน ติดตามสั่งการประสานและอำนวยความสะดวก ทั้งด้านบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การจราจร และการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร

หลังเกิดเหตุการณ์อากาศยานของสายการบินนกแอร์ลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง ขณะแล่นลงจอด ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) เมื่อคืนวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ได้ออกประกาศปิดทางวิ่ง และประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) โดยใช้ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นท่าอากาศยานสำรอง


ล่าสุดวันนี้มีสายการบินจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มาทำการบินที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 16 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน โดยได้มีการประสานสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดรถบัสสำหรับรับ-ส่ง ผู้โดยสาร จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมาขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และรับผู้โดยสารจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้บริการผู้โดยสารอย่างเต็มที่ ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ ช่วงวันหยุดยาวมีปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารมากเป็นจำนวนมาก