244

อุตรดิตถ์ ฉายหนังกลางแปลง สร้างค่านิยมดีงามในสังคม ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชมรมคนรักหนังอุตรดิตถ์ ชมรมครูศิลปะเวียงเจ้าเงาะ กลุ่มผู้ประกอบการ CPOT และชุมชนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยร่วมจัดกิจกรรม หนังกลางแปลงอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามในสังคม ให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้มีความรักสามัคคี มีความซื่อสัตย์สุจริต และให้รักวิถีวัฒนธรรมไทย เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อันจะสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

ทั้งนั้ มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การย้อนรำลึกวันวาน “ฉายหนังกลางแปลง ” เรื่อง “ทองดีฟันขาว” “แผลเก่า”และ “วัลลี” การร่วมฟังเพลงเพราะๆ เพลินๆยุค 90 การชมภาพวาดศิลปินศิลปะบ้านเรา กิจกรรมสนุกๆ อาทิ สาวน้อยตกน้ำ ม้าก้านกล้วย และอิ่มอร่อยกับตลาดวัฒนธรรม ที่มีอาหารพื้นถิ่น ของกินเข้ากับบรรยากาศการปูเสื่อดูหนังกลางแปลงมากมาย เช่น ข้าวเกรียบว่าว อ้อยควั่น ปลาหมึกบด ถั่วคั่ว ลูกชิ้นเสียบไม้ น้ำสมุนไพร และอื่นๆอีกหลายรายการ ซึ่งกิจกรรมงานดีๆ เช่นนี้ จะเกิดขึ้นที่หอวัฒนธรรมแห่งนี้ตลอดไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน