238

เชียงราย เครื่องบิน Nok Air ไถลออกนอกเส้นทาง ขณะลงจอดฝนตกหนัก

เครื่องบินสายการบิน Nok Air ทะเบียน HS-DBR ให้บริการในเที่ยวบินที่ DD108 จากท่าอากาศยานนานาชาติดินเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พร้อมผู้โดยสาร 163 คน และลูกเรือ 6 คน ขณะลงจอดท่าอากาศยานมีฝนตกหนัก หลังจากลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เครื่องบินได้ไถลออกนอกทางวิ่ง

เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้โดยสารและสัมภาระถูกนำลงจากเครื่องบินและพาไปยังอาคารผู้โดยสารอย่างปลอดภัย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 แถลงการณ์สายการบินนกแอร์ กรณีเที่ยวบินที่ DD108 เส้นทางดอนเมือง-เชียงราย พร้อมผู้โดยสาร 163 ท่าน และพร้อมลูกเรือ 6 ท่าน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 20.03 น. (เวลาท้องถิ่น) และถึงท่าอากาศแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เวลา 21.06 น

ขณะที่นักบินกำลังนำเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีฝนตกหนัก ทำให้เครื่องบินลื่นไถลออกนอกรันเวย์ และนักบินสามารถจอดเครื่องได้อย่างปลอดภัย และนำผู้โดยสารพร้อมลูกเรือทั้งหมดลงจากเครื่องเข้าไปยังอาคารผู้โดยสาร โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการรับกระเป๋าสัมภาระและบริษัทฯ ยังได้นำอาหารว่าง และเครื่องดื่มมาให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างพักรอ และจัดหาที่พักสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น