จังหวัดอุตรดิตถ์ ชวนเที่ยวงานบุญปราสาทข้าว หนึ่งเดียวในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขอบคุณพระแม่โพสพ พร้อมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562


นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานบุญปราสาทข้าว โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นอภ.ฟากท่า และนายสมควร พุทธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์,นายศิวัช ฟูบินทร์ นอภ.ลับแล,นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล และนายภัทรพงค์ ปัญญาสงค์ กำนันตำบลบ้านเสี้ยว ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ที่วัดห้วยลึก ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า เป็นปีที่ 2 ของการต่อยอดการจัดงานบุญกองข้าว

นับว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวฟากท่าหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจะนำข้าวเปลือกใส่กระสอบมาถวายวัด โดยได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการทำบุญปราสาทข้าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่ฝเกษตรทั้ง 31 หมู่บ้านของอำเภอฟากท่า ได้นำรวงข้าวจำนวน 19;999กำ มาร่วมทำบุญคนละ 5 – 10 กำ ตามกำลังศรัทธา และช่วยกันประดับประดาในตัวปราสาท ทำให้เกิดความสวยงามตระการตา ซึ่งคาดว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคเหนือ


สำหรับกิจกรรมในงาน มีการบวงสรวงพระแม่โพสพ เพื่อขอบคุณข้าวและพืชพันธุ์ธัญญาหารที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิต การแห่ขบวนศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตล้านช้าง การสาธิตและแข่งขันการทำนาแบบดั้งเดิม ทั้งการเกี่ยวข้าว ขนข้าว นวดข้าว การประกวดธิดาข้าวเหนียว การออกร้านจำหน่ายของดีของอำเภอฟากท่า เช่น มะขามหวาน ผ้าทอพื้นถิ่น การจำหน่ายพานข้าวแลง ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมือง เช่น อ่อมหยวก แจ่วกบ แจ่วปลา น้ำพริก ผักลวก และในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะมีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีอีกด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน