พิษณุโลก เปิดงาน “จิบกาแฟแลวัง พุทธศักราช 2565” ณ พระราชวังจันทน์

192

พิษณุโลก เปิดงาน “จิบกาแฟแลวัง พุทธศักราช 2565” ณ พระราชวังจันทน์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “จิบกาแฟแลวัง พุทธศักราช 2565” ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารขุนพิเรนทรเทพ และอาคารพระสวัสดิราช โบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4)

โดยมี นางอรัญญา เนตรผสม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงาน

ทั้งนี้เพื่อสร้างการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมการสร้างรายได้ และสร้างกลุ่มเครือข่ายด้านกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ, ผู้ประกอบการร้านกาแฟ, ร้านจำหน่ายสินค้า และกิจกรรม Workshop จากชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก .