แม่ทัพภาคที่ 3 จัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 65 ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป, พิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น ที่บริเวณลานหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ก็ยังได้จัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว ซึ่งเป็นโคเพศเมียทั้งหมดพันธุ์อเมริกันบราห์มันผสม อายุตั้งแต่ 8 – 12 ปี ถวายเป็นพระราชกุศล โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนำไปเลี้ยงและเพาะพันธุ์ อีกด้วย

นอกจากนั้น กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล รวมทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิเช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต, กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” และการเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักพระราชวัง, การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติ และ ธงพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. บริเวณบ้านพักอาศัย, การช่วยเหลือประชาชน ในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมของกองทัพบก