เชียงใหม่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

134

เชียงใหม่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 ก.ค. 65 เวลา 07.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยรับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ของกรมประชาสัมพันธ์ จากบริเวณพิธีท้องสนามหลวง

จากนั้น เมื่อเสร็จพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 71 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ