เชียงใหม่ บริษัทประกันมอบเงินสินไหมทดแทน นทท.เบลเยี่ยม 1 ล้านบาท

วันที่ 27 ก.ค. 65 ที่วัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุมัทนิน วาริทสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตัวแทนและนายหน้า สำนักงานใหญ่ บริษัททิพยประกันภัยฯ พร้อมด้วย ผู้แทนทิพยประกันภัยฯ สาขาเชียงใหม่ ได้ร่วมกันมอบเงินสินไหมทดแทน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่นางมนสิรี (สงวนนามสกุล) มารดาของนายนิโคลัส ฮิงสท์ โปรแกรมเมอร์ นักท่องเที่ยวลูกครึ่งไทย-เบลเยี่ยม ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพลัดตกเรือยางในกิจกรรมล่องแก่ง ที่ลำน้ำแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

โดยมีนางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วยนางนาถญา ศิริสายยันห์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ และ นายอธิพงศ์ แสงศิลป์ นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นางสาวสุมัทนิน วาริทสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตัวแทนและนายหน้า สำนักงานใหญ่ บริษัททิพยประกันภัยฯ กล่าวว่า ตามกฎหมายข้อบังคับด้านการท่องเที่ยวระบุว่า ผู้ที่จะประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะต้องทำประกันภัยที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมความเสี่ยงภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั่วไป จนถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะคุ้มครองจากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ซึ่งมีวงเงินประกันสูงสุด 1,000,000 บาท

ผู้ประสบภัยรายนี้ที่มีประกันภัยจากการท่องเที่ยวคุ้มครองอยู่ ทางบริษัททิพยประกันภัย จึงได้นำเงินสินไหมทดแทนมามอบให้แก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยตามเงื่อนไข เต็มวงเงินจำนวน 1,000,000 บาท เนื่องจากเสียชีวิต ซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

ด้านนางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) กล่าวว่า จากกรณีที่เกิดขึ้น จึงอยากจะขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกราย ให้ทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อที่จะคุ้มครองนักท่องเที่ยวเมื่อได้รับอุบัติเหตุ ทั้งจากการเดินทาง หรือขณะทำกิจกรรม โดยผู้ประกอบการ จะต้องส่งรายชื่อนักท่องเที่ยวทุกรายให้กับทางบริษัทประกันภัยทุกครั้งก่อนเริ่มทริป

นางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 กล่าวด้วยว่า หากไม่ได้ส่งรายชื่อให้กับบริษัทประกันภัยก่อน แล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จะไม่ได้รับอนุมัติในการจ่ายเงินสินไหมให้กับนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไข ซึ่งกรณีเช่นนี้ ทางผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และอาจจะถูกระวางโทษตามกฎหมายอีกด้วย

“ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกอบการช่วยกันทำประกันภัยตามข้อกฎหมายกำหนด ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทยอีกด้วย” ผอ.คปภ.ภาค 1 กล่าว